پرداخت

  • از طریق فرم زیر میتوانید برای واریز وجه اقدام کنید.
  • مبلغ رو به ریال وارد کنید.
  • بعد از کلیک کردن بر روی دکمه “پرداخت کنید” مبلغ به سبد خرید شما میرود و از سبد خرید نسبت به پرداخت اقدام کنید.